Wie is door?

Team DOOR!


Hanneke Suilen-Hendriks | projectleider | hannekesuilen@hklimburg.nl
Julie Koolen-Janssen | communicatie | juliekoolen@hklimburg.nl

Team DOOR! zet zich vanaf de start in met tal van partners en scholen om het Masterplan Muziekonderwijs Limburg een kader te geven. Resulterend in: DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg.

Het team adviseert scholen en verenigingen bij het doen van een aanvraag. Tevens ondersteunt het team scholen en verenigingen in hun ontwikkeling en hun vraag middels bijvoorbeeld schrijfsessies en bijeenkomsten. Het team zoekt constant de verbinding op tussen de scholen, verenigingen en alle belanghebbenden.


Scholen


Binnen DOOR! staat de school, de leerkracht en de vereniging centraal. Scholen hebben aangegeven steeds meer bezig te zijn met de vraag: wat hebben mijn leerlingen nodig binnen ons muziekonderwijs? Wat willen we leerlingen meegeven en hoe draagt muziek bij aan de ontwikkeling van kinderen? Als je muziek maakt leer je het volgende:

  • Je krijgt vertrouwen in jezelf en in anderen
  • Zonder samenwerken red je het niet!
  • Het maakt je zelfstandig
  • Je gaat van alles ontdekken ook je eigen talent
  • Dat maakt je nieuwsgierigheid
  • Je leert reflecteren op jezelf en op anderen

Allemaal vaardigheden die kinderen nodig hebben om een bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappij: de 21e eeuws vaardigheden. Dit vraagt leerkrachten om anders te denken. Dat is niet makkelijk maar biedt wel veel kansen. Scholen geven aan hierbij ondersteuning nodig te hebben. Leerkrachten willen getraind worden zodat ze zich (weer) gesterkt voelen om muziekles te geven. DOOR! verbindt vraag en aanbod. Passend bij de school en in samenwerking met de muzikale omgeving.


Kernteams DOOR!


Binnen DOOR! zijn er drie kernteams die ieder hun eigen expertise hebben en gezien worden als werkplaats*:

  • Kernteam muziekverenigingen (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS), Verbindend Netwerk Koorzang - Limburg (VNK-L))
  • Kernteam popmuziek (Pop in Limburg, afgevaardigden uit de Limburgse popsector)
  • Platform Cultuureducatie met Kwaliteit (onderwijs, culturele veld, overheden).

*Een werkplaats is een plek waar mensen met elkaar ontwerpen en creëren. Het mooie aan deze vorm is dat ieders inbreng belangrijk is en telt. Aan de hand van de vraagstukken die ontstaan leveren de diverse experts een bijdrage aan de vormgeving van muziekonderwijs. Zo nemen we alle partijen mee in de ontwikkeling die nodig is om 'meer muziek in de klas' in stand te houden.