St. Franciscus Laar (Weert)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Circa 18 muzieklessen door een vakleerkracht muziek en circa 18 lessen door de eigen leerkracht (voorbereiding samen met de vakleerkracht).

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Dit is niet afgestemd en er zit dus geen doorgaande lijn in.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Een database van muzieklessen die door leerkrachten al een keer gegeven zijn. Een doorgaande lijn in muzieklessen.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Gezamenlijke workshop als start van het project. Daarna afstemming tussen vakleerkracht en groepsleerkrachten. Alle leerkrachten nemen deel.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Zes leerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Waarschijnlijk met Rick en liefst ook met mensen van schutterij en harmonie. Dit moet nog afgestemd worden.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Zoals gezegd hopen wij na drie jaren een database te hebben van muzieklessen. Ook zijn hierna kennis en vaardigheden van groepsleerkrachten vergroot. Er is een hechte samenwerking ontstaan met vakleerkrachten die ook na de subsidieperiode nog zal worden voortgezet.