Synergieschool (Roermond)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?        
Wij als Synergieschool SBO de Balans/ St. Alfonsus vinden het belangrijk dat onze populatie leerlingen in aanraking komt en kennis kan maken met de verschillende disciplines van cultuureducatie. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er een krachtige samenhang komt tussen in onze cultuureducatie. Als uitgangspunt binnen de Synergieschool is;   ‘Wij integreren cultuureducatie binnen ons onderwijsconcept kernconcepten. Cultuur, samen met burgerschap en wetenschap & techniek, is binnen ons onderwijsconcept het verbindende middel tussen de verschillende vakgebieden. Hierdoor maken wij gebruik van ieders talenten en intelligenties en kan iedereen zijn of haar talent/intelligentie ontwikkelen of ontdekken.

Voor het muziekonderwijs betekent dit dat we samen met vakleerkrachten een doorgaande lijn muziekonderwijs ontwikkelen. Op deze manier willen we leerkrachten erbij betrekken en muziekvaardig maken. Ook hierbij gaan wij uit van talenten van leerkrachten. Niet elke leerkracht zal even vaardig worden.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Er is geen doorgaande lijn in muziekonderwijs. Incidenteel worden wel leuke dingen gedaan met muziek, zoals een blazersklas, muzieklessen van de ECI, maar nog te weinig.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Een doorgaande leerlijn muziekonderwijs ontwikkelen, waarbij de leerkrachten ingezet en geprofessionaliseerd worden.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Teamsessies o.l.v. een gespecialiseerde, inspirerende vakleerkracht.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
25 leerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
ECI Cultuurfabriek, Huis der Kunsten, culturele partners (verenigingen) uit de wijk.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?    
Doordat het ingebed is in ons curriculum.