Odaschool (Weert)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Ook de komende 3 jaar werken we met creamiddagen waarbij alle disciplines van kunst en cultuur aan bod komen . Hier is muziekonderwijs in geïmplementeerd. Mogelijk zijn er dan meer docenten die muziekonderwijs willen/kunnen bieden en heeft de muziekles meer inhoud dan nu.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
In de groepen 1-2 wordt muziekonderwijs gegeven door de eigen leerkrachten. Vanaf groep 3 werken we met creamiddagen waarbij alle disciplines van kunst en cultuur aan bod komen, waaronder muziek. Muziek wordt dan gegeven door leerkrachten met extra affiniteit voor muziek. Iedere leerling ontvangt zo met structureel muziekonderwijs. Verder werkt de school met muziekdocente mevr. Specker. Zij geeft op vrijwillige basis AMV lessen in de diverse groepen.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?
Bovenal willen we dat de leerlingen (en leerkrachten) plezier krijgen in het maken en beluisteren van muziek. We willen dat de kinderen  kennismaken met verschillende onderdelen van het muziekonderwijs: van zang tot kennismaken met diverse instrumenten. Ze leren hun (zang)stem goed te gebruiken, ontwikkelen hun gehoor en hun maat- en ritmegevoel wordt vergroot. We willen dat de kinderen basiskennis van muziektheorie, kennis van muziekstromingen hebben. Dit wordt bereikt in een doorgaande leerlijn vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan? En wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?
Voorkeur 7 personen. We hebben een zeer enthousiast team, maar liefst 7 personen willen geschoold worden. We begrijpen het wanneer dat niet mogelijk is, in dat geval gaan we met 4 personen door, voor iedere bouw 1 persoon.

Activiteiten: waar mogelijk geïntegreerd in de creamiddag anders daarbuiten. De methode “Eigenwijs Digitaal” schijnt  een zeer geschikte, bruikbare en passende methode te zijn. Wanneer deze past bij onze doelen kunnen we aanschaf hiervan overwegen.

 Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
RICK, schutterij en kinderkoor Oda.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
De kennis en werkvormen zijn vastgelegd in een digitaal archief. Muziekonderwijs blijft een onderdeel in ons creacarrousel. We hopen bruikbare (kant en klare) lessen te kunnen opslaan (of aan te schaffen) zodat we in de toekomst ook muziekonderwijs kunnen bieden.