Montessorischool Weert

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Structureel aanbod vanuit alle domeinen, vastgelegd in de weekplanning. Hierbij willen we
gebruik maken van DOOR! om het aanbod op een hoger niveau te brengen en de deskundigheid van de collega’s te bevorderen.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Wekelijks aanbod door de eigen groepsleerkracht.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Dat collega’s zich vrij en zelfverzekerd voelen om met de diverse aspecten van muziek aan de slag te gaan. De deskundigheidsbevordering en directe coaching spelen hier een belangrijke rol in.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
We willen de vakleerkracht vanuit DOOR inzetten om voorbeelden te laten zien, te coachen en te begeleiden. Daarnaast laten we het terugkomen op gezamenlijke momenten met het team/bouw. Intervisie zal een middel zijn om eventuele struikelblokken op te vangen. Alle leerkrachten zullen deelnemen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Ongeveer 20 leerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
RICK Weert.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Borgen en structureel terug laten komen op gezamenlijke momenten zodat het blijft leven, mensen geïnspireerd blijven, maar ook om mogelijke struikelblokken tijdig samen op te pakken zodat de collega’s weer zelfverzekerd aan de slag kunnen.