LVO Maastricht

Op welke manier gaat u de komende drie jaar werken aan een doorgaande lijn PO-VO?        
Door concerten te geven op locatie (op de basisschool zelf) of PO uitnodigen op onze locatie. Tevens leerlingen VO in de les brengen in het PO. We willen een link leggen met diverse vooropleidingen muziek. Leerlingen kunnen dan op activiteiten basis meedraaien in de vorm van talentontikkeling. Door het aanbod van MuziekPlus, MuziekTalent, Vooropleiding Conservatorium en de vooropleiding pop/rock bieden we extra mogelijkheden voor alle leerlingen die muziek ambiëren.

Heeft u op dit moment al contacten met basisscholen.
We proberen aansluiting te zoeken met de DOOR-basisscholen. Contacten zijn/worden gelegd met PO in het voedingsgebied van de scholen. Geïnteresseerde basisscholen in Maastricht zijn ook van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen. 

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg
Dat Muziek-talentontwikkeling op gang komt, talent vroeg wordt ontdekt en de mogelijkheid krijgt om zich verder te ontwikkelen. Dat bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden met verschillende professionele instellingen nog meer verankerd worden in onze organisatie. 

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Harmonieën en fanfares, conservatorium Maastricht, muziekscholen in Maastricht en Heerlen (of zelfs euregionaal?) Arcus MBO Heerlen, Rockacademie Tilburg (dmv licentiedocenten)

Wat is het aantal schoollocaties waarmee u uw kennis gaat delen?
VO: 4
PO: zoveel mogelijk

Hoe zorgt u ervoor dat de doorgaande lijn PO-VO na deze periode van 3 schooljaren verankerd is, zodat het na de subsidieperiode structureel  door kan gaan?
- Zorgen dat ons muziekaanbod bekend wordt onder alle leerlingen in Maastricht en omstreken.
- Zorgen dat er voldoende animo en aandacht is voor ons aanbod.
- Schoolleiding overtuigen dat formatie nodig is om dit plan te borgen
- Noodzaak van dit plan duidelijk blijven maken.
- Door te starten en succes te creëren.