Basisschool St. Medardus (Wessem)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
De school gaat volgend jaar beginnen aan een traject vanuit O4NT (onderwijs voor nieuwe tijden) en dat betekent dat de school het leerstofjaarklassensysteem gaat doorbreken en een de pijlers hierin is het werken in ateliers. Het creatief atelier (of welke naam het ook krijgt) zal als stevig onderdeel muziek gaan bevatten. Dit omdat veel leerkrachten affiniteit met muziek hebben. In schooljaar 17-18 zou dit traject afgerond moeten zijn en de school volgens het concept werken.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Op dit moment hebben we een methode (Moet je doen). Leerkrachten voeren zelf lessen uit deze methode uit. Het gevoel overheerst dat men op onze school te weinig geschoold is om het muziekonderwijs goed vorm te geven.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Een doorgaande lijn in het muziekatelier en een, misschien twee leerkrachten opgeleid/geïnteresseerd in het specialist zijn in het creatief atelier.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Een leerkracht zal deelnemen aan de deskundigheidsbevordering op het gebied van co-teaching.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Eén leerkracht.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Stichting Myouthic, lokale harmonie.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Door inbedding in het atelier is het muziekonderwijs geborgd en heeft een vaste plek in het nog op te stellen curriculum.