Basisschool Onder de Wieken (Meterik)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
In alle groepen wordt muziekles gegeven. Plezier in muziek vinden we belangrijk. In groep 1 wordt de muziekles gegeven door de groepsleerkracht.De groepen 3 t/m 8 hebben per week 45 minuten muziekles; om de 14 dagen krijgen ze les van leerkracht Marianne Groenewegen; de week erna krijgen ze les van de groepsleerkracht.

We gaan een doorlopende leerlijn ontwikkelen en borgen voor het muziekonderwijs op school voor groep 1 t/m 8. We gaan muziek als middel inzetten voor de ontwikkeling van de leerlingen; ook gaan we eraan werken, dat een aantal groepsleerkrachten meer handvaten krijgen om zelf een goede muziekles te geven. Binnen de muzieklessen werken we o.a. met korte projecten, waarbij ze kennis maken en/of gaan spelen op diverse instrumenten (vooral blaas- en slaginstrumenten). Hierin gaan we bij een aantal projecten samenwerken met muziekvereniging Concordia uit Meterik.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
In de groep 1-2 geeft de groepsleerkracht de muzieklessen. In de groepen 3 t/m 8 geeft vakleerkracht Marianne Groenewegen muziekles.

Bij de groepen 4 t/m 7 werken we met het project “Muziek in de klas”, dat ontwikkeld is door Kunstencentrum Jeruzalem te Venray.

In groep 5 is er een kort project (Concordia in de klas) verzorgd vanuit muziekvereniging Concordia, waarin de lln kennis maken met de blaasinstrumenten, die in een fanfare worden bespeeld. CIK gaat uit van een thema, bijv. vissen.

In groep 3 en 4 is er een kort project “Kinjerkroam”, dat ook aansluit bij het thema van CIK.

Beide projecten bestaan uit 3 lessen en een korte uitvoering in samenwerking met de muziekvereniging.

Verder is er een kinderkoor op school, dat 30 minuten per week oefent tijdens schooltijd. Lln. Vanaf groep 5 kunnen hieraan meedoen. Het kinderkoor staat onder leiding van groepsleerkracht Marion Steeghs.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Ontwikkelen en borgen van een doorgaande leerlijn voor het  muziek-onderwijs voor groep 1 t/m 8, die aansluit bij de visie van de school. Leerlingen plezier laten ervaren door bezig te zijn met muziek.

Dat leerlingen binnen de muzieklessen kennis maken met een aantal muziekinstrumenten, o.a. blaasinstrumenten en slagwerk.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Binnen het team?De leidster van het kinderkoor Marion Steeghs, faciliteren om de continuïteit te waarborgen;Er zijn 2 leerkrachten die momenteel overwegen om in de toekomst een (na)scholingscursus te volgen. Leerkracht Marianne Groenewegen volgt vakliteratuur op gebied van muziekonderwijs op basisschool en neemt regelmatig deel aan workshops/cursus.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Twee leerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Muziekvereniging Concordia Meterik, Kunstencentrum Jerusalem, Venray (project “Muziek in de klas”, Cultuurpad.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?
-              Doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs goed vast te leggen en borgen;
-              Muziekonderwijs meenemen in de jaarlijkse evaluatiecyclus;
-              leerkrachten laten deelnemen aan workshops