Basisschool Loedoes (Sittard)

Basisschool Loedoes wil de komende drie jaren investeren in het vak muziek.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Op dit moment zijn wij bezig met het begeleiden van ons docententeam richting specialisatie ten aanzien van muziekonderwijs. De docenten die affiniteit hebben met muziek willen wij de komende drie jaar bijscholen op het gebied van muziekonderwijs. Ook vinden wij het belangrijk een maatschappelijke rol te vervullen ten aanzien van de doorstroom van onze leerlingen naar verenigingen in onze regio.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Samen met Stichting Cultuur in Uitvoering hebben wij een plan opgesteld waarin deskundigheidsbevordering muziekonderwijs ten aanzien van onze leerkrachten centraal staat. De komende drie jaar zullen wij onze leerlingen begeleiden in het leren bespelen van een muziekinstrument, eerst onder leiding van Stichting Cultuur in Uitvoering (gespecialiseerd in deze schoolprojecten, zie www.inuitvoering.com), na drie jaar willen wij graag op eigen benen staan zodat wij dit project zelf kunnen continueren.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Onze leerkrachten zullen begeleid worden door Stichting Cultuur in Uitvoering, het project zal worden geleid door een gespecialiseerde docent van deze stichting. Eerst participeren onze leerkrachten tijdens de lessen, verderop in het project zullen de leerkrachten zelf de lessen gaan geven waarbij zij worden ondersteund door Stichting Cultuur in Uitvoering.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Wij willen het komende schooljaar inzetten op de  deskundigheidsbevordering t.a.v. muziekonderwijs voor 3 leerkrachten. Vanwege de specialisatie van het vak muziek zijn wij ten aanzien van de deskundigheidsbevordering niet over één nacht ijs gegaan. Er is uitgebreid gesproken met het docententeam en in goed overleg besloten drie kandidaten naar voren te schuiven.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Stichting In Uitvoering, Harmonie St. Joseph Sittard en Fanfare St.Caecilia BroekSittard.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Na drie jaar van deskundigheidsbevordering zijn wij van mening dat onze leerkrachten het project kwalitatief kunnen dragen en voldoende handvaten hebben om muziekonderwijs structureel te verankeren in onze school. Belangrijk is wel dat deze leerkrachten op onze school werkzaam blijven (ook dit onderwerp is aan bod geweest tijdens de selectieronde).