Basisschool Leuken (Weert)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
We willen graag het muziekonderwijs op een duurzame wijze op een hoger niveau brengen en een doorgaande lijn creëren. Dit willen in het eerste jaar doen door de inzet van een externe specialist. In jaar twee zal deze samen met de groepsleerkrachten het muziek onderwijs verzorgen en in jaar drie is het de bedoeling dat de leerkrachten dit zelf kunnen doen, waarbij de externe specialist nog aanwijzingen ter verbetering geeft.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Op dit moment is dat nog erg divers en ook te afhankelijk van de affiniteit van de leerkracht. Daarnaast doen we mee met allerlei muziekprojecten, zoals de muziek carrousel van het RICK in samenwerking met de lokale schutterij. Daarnaast organiseren we een keer in de twee jaar een koffieconcert, waarbij kinderen en leerkrachten optreden voor hun ouders en andere belangstellenden.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
De bedoeling is dat er een doorgaande lijn komt in het muziekonderwijs, en dat de leerkrachten vaardig zijn in het verzorgen van de muziekactiviteiten. Verder willen we borgen dat bestaande muziekprojecten zoals het koffieconcert verankerd blijven in ons programma.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
We willen twee mensen inhuren die binnen MeerderWeert ook op andere scholen al muziekonderwijs verzorgen en ook diverse nascholingsprogramma’s aanbieden voor leerkrachten. Deze zullen in drie jaar tijd al onze leerkrachten scholen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Alle leerkrachten. Dat zijn ongeveer 30 leerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
We werken samen met het RICK en de lokale Schutterij.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
We gaan een opbouwende lijn inbouwen, waarbij eerst de externe specialist het muziekonderwijs verzorgd. Langzamerhand gaan de leerkrachten dit overnemen. Binnen school zal er naar een of meerdere muziekambassadeurs gezocht worden, die ook na de drie schooljaren zorgen dat het muziekonderwijs regelmatig geëvalueerd en geborgd wordt.