Basisschool de Zonnewijzer (Roermond)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
·         Kennismaken met muziek
·         Blazersklassen
·         Drumlessen

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Weinig tot niets.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?    
Ontwikkeling van een teambrede visie op muziek. Aanschaf muziekmethode en een doorgaande lijn muziekontwikkeling.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Kennismaken met verschillende methodes zodat we een gedegen keuze kunnen maken. Per bouw scholing van één teamlid die de overige leden kan ondersteunen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Team: basiskennis om met een methode om te kunnen gaan, bijvoorbeeld KAZOO  (BB) of “moet je doen” (OB) Daarnaast drie leerkrachten met talent voor en affiniteit met muziek die de anderen kunnen coachen in het geven van een inspirerende muziekles.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
De Koninklijke Harmonie, ECI cultuurfabriek en eventueel  SAZ- speler

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Door de aanschaf van een methode en samenwerking met Culturele instelling en muziekvereniging.