Basisschool De Verrekijker (Ell)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
We willen deskundigheidsbevordering  van het team. We willen alle leerkrachten betrekken zodat ze zelf aan de slag kunnen gaan .Hiervoor is er training nodig onder begeleiding van een muziekmuziekdocent. Het leren om een muziekles te geven , onder begeleiding/coaching van muziekdocent.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
We geven momenteel ongeveer 1 maal per week muziekles.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?   
We streven er binnen ons traject naar dat over 3 jaar elke leerkracht  de onzekerheid kwijt is wat betreft het geven van muziek . Dat we dan een school hebben waar we de tafels zingend leren of tussen twee moeilijke lessen door even een lied repeteren.

Dat er een doorgaande muzieklijn is, een methode die door de leerkrachten mede is ontwikkeld. Dat ze lessen met een laag instapniveau kunnen geven waardoor de drempel  om zelf muziekles te blijven geven voor leraren omarmd blijft.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Teambijeenkomsten met  interne muziekscholing. Alle teamleden nemen deel.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Acht leerkrachten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Samenwerken met de fanfare, met plaatselijk koor en met de schutterij.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Groepsleerkrachten beheersen de muzikale basis. Er is dan binnen ons school ontwikkelplan een doorgaande muzieklijn vastgelegd. De rode draad ligt vast aangevuld met extra materialen waaruit elke leerkracht zijn les kan samenstellen.