Basisschool de Startbaan (Velden)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
- In de groepen 1 t/m 4 gaan we muziekles geven volgens de muziekmethode “moet je doen”. In samenwerking met de fanfare gaan we het project “Windkracht 6”vormgeven.
- Groep 5 krijgt muziekles volgens de methode en in deze groep bieden we blokfluitlessen aan in de hele klas. Dit  in een periode van 6 weken. In samenwerking met de  fanfare werken we aan een liedje voor een optreden. Na drie jaar moeten de leerkrachten dit zelf kunnen aanleren met ondersteuning van vrijwilligers van de fanfare
- Groep 6 en 7 krijgen muziekles volgens de methode. Zij gaan kennismaking met koperen en houten blaasinstrumenten. Samen met de fanfare werken we aan een lied voor een optreden met de fanfare.
- Groep 8 krijgt muziekles volgens de methode en ontwikkeling van de leerkrachten door training bv. Verdieping in popmuziek i.s.m. kunstencentrum Venlo De groepsleerkracht wordt meegenomen in het proces d.m.v. 3 trainingen in teamvergaderingen en co-teaching tijdens de lessen.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
We hebben een vakleerkracht gehad. Met het wegvallen van deze vakleerkracht merken we dat leerkrachten handelingsverlegen zijn op het gebied van muziekonderwijs.

We maken gebruik van de methode “Moet je doen”. Het is echter leerkracht afhankelijk hoe onze leerlingen muziekles aangeboden krijgen.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Wij willen onze leerlingen goed muziekonderwijs aanbieden. We streven naar een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Wij willen graag gemotiveerde en geïnspireerde groepsleerkrachten worden met plezier in muziek. Verder willen we graag een  structurele samenwerking met muziekvereniging fanfare velden dat resulteert in een jaarlijks concert.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Wij gaan 3 teamtrainingen plannen waarin we basis- vaardigheden aanleren. Daarnaast hanteren we het meester-gezel principe. De vakleerkracht geeft een les, de tweede les doet hij dat samen met de groepsleerkracht en de derde les geeft de groepsleerkracht alleen.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
In totaal vijfendertig.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Met Muziekvereniging Fanfare Velden en kunstencentrum Venlo.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Door in te steken op persoonlijke groei van leerkrachten en het handelingsvaardig maken van deze leerkrachten. Door het aangaan van structurele samenwerkingen steken we in op verduurzaming van muziekonderwijs binnen ons curriculum.