Basisschool De Robbedoes (Vaals)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Basisschool  de Robbedoes wil de komende drie jaren investeren in het vak muziek.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Op dit moment zijn wij bezig met ons docententeam te begeleiden richting specialisatie ten aanzien van muziekonderwijs. Het gehele team heeft uitgesproken aan deze begeleiding te willen deelnemen.

De docenten die affiniteit hebben met muziek willen wij de komende drie jaar bijscholen op het gebied van muziekonderwijs. Ook vinden wij het belangrijk een maatschappelijke rol te vervullen ten aanzien van de doorstroom van onze leerlingen naar verenigingen in onze regio.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Samen met Stichting In Uitvoering hebben wij een plan opgesteld waarin deskundigheidsbevordering muziekonderwijs ten aanzien van onze leerkrachten centraal staat. De komende drie jaar zullen wij onze leerlingen begeleiden in het leren bespelen van een muziekinstrument, eerst onder leiding van Stichting In Uitvoering, na drie jaar willen wij graag op eigen benen staan zodat wij dit project zelf kunnen continueren.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Onze leerkrachten zullen begeleidt worden door Stichting In Uitvoering, het project zal worden geleid door een gespecialiseerde docent van deze stichting. Eerst participeren onze leerkrachten tijdens de lessen, verderop in het project zullen de leerkrachten zelf de lessen gaan geven waarbij zij worden ondersteund door Stichting in Uitvoering.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
Wij willen het komende schooljaar inzetten op de  deskundigheidsbevordering t.a.v. muziekonderwijs

voor 3 leerkrachten. Vanwege de specialisatie van het vak muziek zijn wij ten aanzien van de deskundigheidsbevordering niet over één nacht ijs gegaan. Er is uitgebreid gesproken met het docententeam en in goed overleg besloten in ieder geval drie kandidaten naar voren te schuiven. Het gehele team zal echter betrokken blijven

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Stichting In Uitvoering , Stichting Muziekonderwijs Vaals , Directeuren basisscholen Vaals.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?     
 
Na drie jaar van deskundigheidsbevordering zijn wij van mening dat onze leerkrachten het project kwalitatief kunnen dragen en voldoende handvatten hebben om muziekonderwijs structureel te verankeren in onze school. Wij gaan er van uit dat wij de bedoelde collega’s kunnen blijven binden aan onze school.