Basisschool De Klimop (Bergen)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?       
Met een professionele muziekdocent het plezier en vaardigheid  muziek op  muziekgebied bij de leerlingen vergroten. De muziekdocent komt “modelen” (voordoen-nadoen), zodat de leerkrachten het straks zelf nog beter kunnen. Op cultuurgebied zijn we actief, op muziekgebied kunnen we een impuls gebruiken

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
De reguliere muzieklessen worden in de groepen 3-4-5-6 gegeven  door een muziekdocent. Dit werd gefaciliteerd door middel van een financiële bijdrage vanuit Fanfare ‘Les Montagnards’, die hiervoor een subisidie van de LBM heeft ontvangen. Het is een zeer geslaagd project waarbij leerlingen en leerkrachten veel geleerd hebben.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?  
Het team heeft meer handvatten om geheel zelfstandig goed muziekonderwijs te geven in alle en is deskundiger geworden. We willen een muziekmethode aanschaffen, zodat de voortgang van de ingezette vaardigheden gewaarborgd blijft en we een doorlopende leerlijn hebben voor de groepen 1 tot en met 8.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
- Digitale muziekmethode en scholing daarbij;
- 'Modelen' van muziekdocent voor het gehele team, 1 x per 14 dagen in alle groepen. De week erop doet het teamlid de muziekles zelfstandig al dan niet met coaching van de muziekdocent; 
- Lessen geven door muziekdocent aan voltallig team op een studiedag.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?      
Het gehele team, zijnde  12 personen

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Fanfare ‘Les Montagnards’, de Stichting Bevordering Blaasmuziek Gemeente Bergen (BBGB) en muziekdocent Theo Schreurs. Onderdeel van het programma is een optreden van de kinderen met de fanfare/het kennismaken met muziekinstrumenten in de klas.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?     
-  Door jaarlijks door te gaan met professionalisering op muziekgebied en kennis op halen.
-  Aanschaf nieuwe digi muziekmethode.
-  Samen blijven werken met Fanfare ‘Les Montagnards’
-  Schrijven van een doorgaande leerlijn voor muziek-onderwijs.