Basisschool de Kingbeek (Grevenbicht)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
Talentontwikkeling op het gebied van de STEM in de ruimste zin van het woord.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Kinderkoor Fusieschool, Methode Alles-in-1 waar ook muziek (CD met liedjes) een onderdeel is.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?    
Muziek verbonden vanuit visie met de methode, talentontwikkeling en de buitenwereld. Kinderen aan zet, eigenaarschap en regie. 

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Deskundigheidsbevordering starten vanuit de docenten die het kinderkoor begeleiden en laten uitvloeien binnen het team vanuit denken en doen

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?       
Docenten (2) begeleiding Kinderkoor en wie nog meteen wil aansluiten.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Met drie diverse Harmonieën, muzikale talenten uit het dorp (liedschrijver en componist), Muziekconsulente Artamuse voor onderzoek m.b.t. de muziekleerlijnen in samenhang met de methode.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Verbondenheid vanuit onze visie met de 5 Hoofdthema’s van de methode: wat past hierbij en hoe breed kunnen we het maken. Betrokkenheid van alle teamleden. De school is deskundig!