Basisschool de Brink (Melderslo)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
In alle groepen wordt wekelijks muziekles gegeven. Zowel door de eigen leerkracht als door een eigen leerkracht (onze specialist).

· We gaan eraan werken, dat een aantal groepsleerkrachten zelf meer handvaten krijgen om een goede muziekles te geven. 
· We gaan een doorlopende leerlijn ontwikkelen en borgen voor het muziekonderwijs op school.
· We willen muziek verder integreren in het totale onderwijs. We gaan muziek en beweging als middel inzetten voor de totale ontwikkeling van de leerlingen.

Als er school-breed of in een bepaalde bouw of groep aan een project wordt gewerkt, proberen we met de muzieklessen hierop in te spelen, zodat muziek meer betekenis krijgt. Binnen de muzieklessen gaan we korte projecten doen, waarbij lln kennis maken en/of gaan spelen op diverse instrumenten (vooral blaas- en slaginstrumenten).   Hierin gaan we bij een aantal projecten samenwerken met o.a. de plaatselijke fanfare. De leerlingen laten in een uitvoering iets zien en horen van hetgeen ze hebben geleerd.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Een leerkracht geeft muziekles aan alle groepen. In de groepen 1-2, 3 en 8 geeft ze elke week 30 minuten muziekles. In de groepen 4, 5, 6 en 7 geeft ze om de 14 dagen muziekles. De week erna geeft de eigen groepsleerkracht de muziekles, die meestal aansluit op de vorige les.

Bij de groepen 4 t/m 7 werken we met het project “Muziek in de klas”, dat ontwikkeld is door Kunstencentrum Jeruzalem te Venray. Groep 5 heeft een workshop slaginstrumenten en 2 workshops rondom blaasinstrumenten in samenwerking met de fanfare.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
Ontwikkelen en borgen van een doorgaande leerlijn voor het  muziekonderwijs voor  groep 1 t/m 8, die goed doordacht is en aansluit bij de visie van de school. Leerlingen plezier laten ervaren bij het leren door afwisselend bezig te zijn met muziek en beweging, waardoor we met een groot scala aan werkvormen de totale ontwikkeling van onze kinderen stimuleren.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
Leerkracht Marianne Groenewegen volgt vakliteratuur op gebied van muziekonderwijs op basisschool en neemt regelmatig deel aan workshops/cursus. Indien we de subsidie krijgen zal Marianne de post HBO opleiding Muziek gaan volgen en haar specialisatie verder uit kunnen bouwen en overdragen op het team.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
In eerste instantie zal Marianne deelnemen aan de deskundigheidsbevordering en dit in een kerngroep muziek delen met twee collega’s. Vervolgens zal dit middels inktvlekwerking overgedragen worden op de andere collega’s in de onder/boven-bouw en als de tijd er rijp voor is zullen we middels teamtrainingen iedereen meenemen in de deskundigheidsbevordering.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken? Muziekvereniging Eendracht, Melderslo, Kunstencentrum Jerusalem, Venray (project “Muziek in de klas” en Stichting Cultuurpad

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?       
-  Doorgaande leerlijn voor muziekonderwijs goed vast te leggen en borgen.
-  Muziekonderwijs en transfer/verbinding met het leren in de 21e eeuw komt meermalen terug in teambesprekingen.