Basisschool Aan de Bron (Weert)

Op welke manier gaat u de komende drie jaar muziekonderwijs geven aan de leerlingen op uw schoollocatie?         
We willen een externe organisatie (muziekontwikkelt!) inzetten om de deskundigheid van de leerkrachten te bevorderen en een cultuuraanbieder in onze omgeving (Rick) inzetten om het muziekonderwijs in onze school te verbeteren. De expertise van deze instituten op muziekgebied, de vakkundigheid van de docenten en de ervaringen in het verleden met deze instituten maken dat wij vertrouwen hebben in een goede samenwerking. Deze zal bestaan uit ontwikkelen van een doorgaande leerlijn, uitvoerende lessen en scholing en coaching van onze leerkrachten.

Wat doet uw schoollocatie op dit moment aan muziekonderwijs?
Muziek onderwijs wordt in de klassen op dit moment gegeven zonder doorgaande leerlijn, waarbij de leerkracht op eigen initiatief muzieklessen uitvoert, soms met gebruik van het smartboard (in de bovenbouw), en in de onderbouw voornamelijk door zang. Er is geen muziekmethode en de deskundigheid bij de leerkrachten is beperkt.

Wat wilt u over drie jaar op uw school gerealiseerd hebben met behulp van de subsidie DOOR! masterplan muziekonderwijs Limburg?      
We willen een doorgaande leerlijn muziek vanaf de kleutergroepen tot en met groep 8. We willen dat de leerlingen plezier krijgen in het maken en beluisteren van muziek. We willen de leerlingen tevens laten kennismaken met verschillende onderdelen van het muziekonderwijs: van zang tot kennismaken met diverse instrumenten, basiskennis van muziektheorie en kennis van muziekstromingen.

We willen onze leerkrachten uit verschillende groepen scholen, zodat zij zich competent voelen om een groot deel van de muzieklessen in de klas te kunnen geven. Dit betekent het zelf kunnen voordoen (zang, instrumentaal) en het begeleiden van de groep; het kiezen van werkvormen die passen bij de behoefte van de leerlingen; het kunnen inzetten van externe deskundigheid wanneer het nodig is.

Tot slot willen we betere samenwerking met verenigingen/bands in onze omgeving, om hierdoor de stap van kinderen naar de vereniging kleiner te maken.

Welke activiteiten gaat u ondernemen op het gebied van deskundigheidsbevordering en wie zijn de deelnemers hieraan?
De vakdocent zal samen met de leerkrachten gaan werken aan het deskundiger worden zodat de docent zich gesterkt en capabel voelt om zelf muziekactiviteiten (interventies) in te zetten binnen het totale aanbod.

Wat is het aantal deelnemende groepsleerkrachten aan deskundigheidsbevordering?           
We willen de basistraining door alle teamleden (22 personen) laten volgen. Na de basistraining kunnen de leerkrachten zich verdiepen d.m.v. een keuze te maken uit twee mogelijkheden: verdieping op taalgebied of verdieping op rekengebied.

Met welke lokale of regionale culturele partner(s) gaat u samenwerken?
Muziek Ontwikkelt! Op School!, RICK en Kerkelijk Harmonie St. Jozef.

Hoe zorgt u ervoor dat het muziekonderwijs na deze periode van 3 schooljaren verankerd is op uw schoollocatie, zodat u ook na de subsidieperiode structureel muziekonderwijs kan blijven geven op uw schoollocatie?      
Door de verbindingen te leggen tussen muziekonderwijs en leerstof wordt het muziekonderwijs verankerd in het curriculum. De vakleerkracht muziek blijft de leerkrachten inspireren en als het nodig is coachen.