Voortgezet onderwijs

Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan een doorlopende lijn als kinderen vanuit het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs gaan? Voor vakken als rekenen en taal is dat helder en duidelijk. Als we het over de creatieve vakken hebben vaak niet meer. Zowel in het Voortgezet Onderwijs als in het Primair Onderwijs is de behoefte uitgesproken hier samen over na te denken.

Uitgangspunt hierbij is: wat leert een kind als het met muziek bezig is?

  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Zelfstandig leren
  • Onderzoekende houding
  • Nieuwsgierigheid
  • Kritisch denken

Dus eigenlijk alle vaardigheden die je nodig hebt om je prettig te voelen in onze maatschappij. We noemen dit de 21e eeuwse vaardigheden. Met dit gedachtengoed gaan beide partijen aan de slag om zo een logische verbinding van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs te creëren.