Veertig nieuwe scholen uit Limburg in samenwerking met DOOR! aan de slag met muziekonderwijs!

22 september 2016

Op woensdag 28 september a.s. presenteert DOOR! veertig nieuwe ‘Vroege vogel’ scholen. Deze veertig scholen (Primair en Voortgezet Onderwijs) hebben een subsidie ontvangen via DOOR! Masterplan Muziek Onderwijs Limburg, om ervoor te zorgen dat muziekonderwijs weer dé plek in hun curriculum krijgt die het verdient. A.s. woensdag zijn we te gast bij basisschool de Sleye in Heel om de kick off van het nieuwe ‘Vroege Vogel’ seizoen te vieren. DOOR! heeft voor deze bijeenkomst een gevarieerd programma samengesteld om deze scholen met ambitie op het gebied van muziekonderwijs te informeren, inspireren en te ondersteunen bij hun zoektocht om weer ‘meer muziek in de klas in Limburg’ te realiseren.

'Vroege Vogels' zijn scholen (Primair en Voortgezet Onderwijs) die DOOR! als een kans hebben aangegrepen om de ontwikkeling van hun muziekonderwijs een impuls te geven. Veelal waren ze al bezig in samenwerking met hun muzikale culturele omgeving om vorm te geven aan ‘meer muziek in de klas’. DOOR! geeft hun de mogelijkheid om verdieping en verbreding aan te brengen. 'Vroege Vogel' scholen worden begeleidt door ons team om het volgende te verwezenlijken: deskundigheidsbevordering van het team, het ontwikkelen en borgen van een doorgaande lijn,  het maken van een verbinding met wat er binnen- en buitenschool gebeurt en samenwerking met de muzikale omgeving. Een jaar lang worden de 'Vroege Vogel' begeleidt bij het opstellen van een plan dat moet dienen als aanvraag voor de landelijke Impuls Muziekregeling. Na dit eerste jaar hoopt DOOR! dat de 'Vroege Vogels' zelfstandig kunnen uitvliegen.

Op woensdag 28 september a.s. organiseert DOOR! een startbijeenkomst, de kick off voor alle nieuwe ‘Vroege Vogels’.  Dhr. Koopmans (Gedeputeerde Cultuur) zal deze middag openen. Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats tussen de scholen en enkele vakleerkrachten die vorig jaar deelnamen aan het traject en de nieuwe lichting ‘Vroege Vogels’. Er worden diverse presentaties gegeven. Jan van den Eijnden vertelt over het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Jantien Westerveld spreekt over de organisatie en de doelen binnen ‘Meer Muziek In De Klas’ en Guido Dieteren laat jullie kennis maken met een project dat in samenwerking met Guido’s Orchestra en DOOR! wordt gerealiseerd. Tot slot worden er enkele inspirerende workshops gegeven door het T’EMPO een samenwerking tussen Conservatorium Maastricht en De Nieuwste Pabo, en Philharmonie Zuidnederland. Het belooft een mooie, inspirerende middag te worden waar de scholen kennis maken met elkaar, geïnformeerd zullen worden en waar ze nieuwe inspiratie kunnen opdoen. Kijk hier voor het programma en aanmelden: http://www.doormuziek.nl/nieuw...

Terug naar overzicht

Nieuws

Oproep aan leraren: Doe mee aan herziening van het landelijk curriculum

6 oktober 2020

Dit is dé kans om mee te werken aan het landelijk curriculum. O...

Lees verder


Resultaten enquête muziekonderwijs in Limburg 2020

27 mei 2020

In maart jl. ontvingen Limburgse scholen een enquête met als doel o...

Lees verder