Subsidieregeling muziekverenigingen SamenDOOR! 2018-2019 geopend!

24 oktober 2018

De subsidieregeling SamenDOOR! is open voor aanvragen vanaf 22 oktober 2018. De regeling is voor muziekverenigingen in samenwerking met het onderwijs (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) voor het schooljaar 2018- 2019.

Op 27 juni 2018 hebben partijen uit de gouden driehoek: onderwijs, culturele veld en overheid een convenant ondertekend waarin ze het volgende hebben geformuleerd: 

Alle partners van SamenDOOR! zetten zich in om de campagne van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg te versterken en te borgen met als doel: 

Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd eind 2020 toegang hebben tot goed muziekonderwijs in de hele provincie Limburg.   

De ondertekenaars zullen zich allen sterk maken om dit doel op zo veel mogelijk plaatsen met concrete acties te vertalen in de praktijk. Daarnaast zijn zij allen ambassadeur van SamenDOOR! en zetten zij zich in om kinderen, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren voor kwalitatief goed muziekonderwijs in Limburg.  

Sinds de officiële start in 2015 heeft DOOR! masterplan muziekonderwijs geresulteerd in een traject waarbij op dit moment 140 basisscholen (PO) en 3 middelbare scholen (VO) muziekonderwijs weer structureel in de klas hebben ingevoerd in samenwerking met een muziekvereniging. Een 20-tal basisscholen zijn een samenwerking aangegaan met een poppodium.  

Omdat zowel de Vroege vogel regeling(provinciaal) als de Impuls Muziekregeling (landelijk) ten einde lopen heeft de provincie de opdracht gegeven een nieuwe regeling te faciliteren. Deze regeling zal uitgevoerd worden door het Huis voor de Kunsten Limburg.  

De bedoeling is dat alle ondertekenaars van het convenant zich in deze regeling herkennen en hun rol kunnen pakken. 

Meer over deze regeling en formulieren downloaden? Ga dan naar Subsidieregeling SamenDOOR! muziekverenigingen

20180627-6759.jpg#asset:399

foto: Alf Mertens

Terug naar overzicht

Nieuws

Lesmateriaal jeugdopera Brundibár

9 september 2019

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de provincie Limburg bevrijd werd....

Lees verder


philharmonie zuidnederland - Muzikale modules

1 juli 2019

Speciaal voor DOOR!scholen en Muziekimpuls-scholen in LimburgJe bent druk bezig met...

Lees verder