Subsidieregeling popmuziek SamenDOOR! 2018-2019 geopend!

16 november 2018

De subsidieregeling SamenDOOR! is open voor aanvragen vanaf 15 november 2018. De regeling is voor poporganisaties in samenwerking met het onderwijs (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) voor het schooljaar 2018- 2019.

Op 27 juni 2018 hebben partijen uit de gouden driehoek: onderwijs, culturele veld en overheid een convenant ondertekend waarin ze het volgende hebben geformuleerd: Alle partners van SamenDOOR! zetten zich in om de campagne van DOOR! Masterplan Muziekonderwijs Limburg te versterken en te borgen met als doel:

Méér Muziek in de Klas onder- en na schooltijd mogelijk te maken om muziekonderwijs verder te verduurzamen zodat alle schoolgaande kinderen en jeugd eind 2020 toegang hebben tot goed muziekonderwijs in de hele provincie Limburg. 

De ondertekenaars zullen zich allen sterk maken om dit doel op zo veel mogelijk plaatsen met concrete acties te vertalen in de praktijk. Daarnaast zijn zij allen ambassadeur van SamenDOOR! en zetten zij zich in om kinderen, jongeren en volwassenen te enthousiasmeren voor kwalitatief goed muziekonderwijs in Limburg.

Vorig schooljaar heeft Pop in Limburg zich al sterk gemaakt voor het stimuleren van een duurzame samenwerking tussen scholen en de Limburgse popsector in het kader van het muziekonderwijs. Met de stimuleringsregeling DOOR! popmuziek hebben in 2017-2018 diverse poporganisaties projecten opgezet met in totaal 19 scholen: 12 basisscholen, 5 middelbare scholen en 2 scholen voor nieuwkomers! De leerlingen van deze scholen zijn aan de slag gegaan met o.a. bandwerk, percussie, zang en dj-ing en hebben al hun harde werk mogen presenteren tijdens uitvoeringen voor schoolgenoten, ouders en media.

Ook voor het schooljaar 2018-2019 heeft de provincie de opdracht gegeven een nieuwe regeling op het gebied van popmuziek te faciliteren. Deze regeling 'SamenDOOR! regeling Popmuziek' zal wederom uitgevoerd worden door Pop in Limburg.

Meer over deze regeling en formulieren downloaden? Ga dan naar Subsidieregeling SamenDOOR! popmuziek.

SamenDOOR-popmuziek-regeling-2018-2019_verkleind.jpg#asset:418

foto: Alf Mertens

Terug naar overzicht

Nieuws

Resultaten enquête muziekonderwijs in Limburg 2020

27 mei 2020

In maart jl. ontvingen Limburgse scholen een enquête met als doel o...

Lees verder


DOOR! lanceert TussenDOOR!tjes

7 april 2020

De Corona-crisis raakt iedereen, ook het onderwijs. De scholen zijn gesloten, kinderen...

Lees verder