Oproep aan leraren: Doe mee aan herziening van het landelijk curriculum

6 oktober 2020

Dit is dé kans om mee te werken aan het landelijk curriculum. Om bij te dragen aan de voorbereiding op de toekomst van alle leerlingen in Nederland. Tegelijkertijd krijg je volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen en om je vakexpertise te verdiepen.

De teams van leraren, lerarenopleiders/vakdidactici en curriculumexperts ontwikkelen in een jaar tijd nieuwe conceptkerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ze werken onder meer samen met vakinhoudelijke verenigingen, schoolleiders, vertegenwoordigende partijen, vakexperts en toets- en leermiddelenmakers. Voordat de teams starten (januari 2021) brengt een wetenschappelijke curriculumcommissie advies uit over de bouwstenen en de werkopdracht aan SLO. In januari 2022 zijn de conceptkerndoelen gereed voor toetsing door de curriculumcommissie. In de schooljaren 2021/22 en 2022/23 voeren scholen pilots uit.

Je kunt je voor de volgende leergebieden aanmelden:

  • Kunst en Cultuur (waar muziekonderwijs onder valt)
  • Nederlands
  • Rekenen en Wiskunde
  • Engels/moderne vreemde talen
  • Burgerschap
  • Digitale geletterdheid
  • Mens en Maatschappij
  • Mens en Natuur
  • Bewegen en Sport

Meer via de website van het SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling: http://www.curriculum.nu/aanme...Terug naar overzicht

Nieuws

Oproep aan leraren: Doe mee aan herziening van het landelijk curriculum

6 oktober 2020

Dit is dé kans om mee te werken aan het landelijk curriculum. O...

Lees verder


Resultaten enquête muziekonderwijs in Limburg 2020

27 mei 2020

In maart jl. ontvingen Limburgse scholen een enquête met als doel o...

Lees verder