Kick-off ‘Limburgse Vroege Vogels’ op 8 juli 2015

7 juli 2015

Onlangs lanceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de landelijke campagne ‘Vroege starters’. Deze ‘Vroege starters’ vormen het startschot voor de nieuwe impulsregeling muziekonderwijs waarmee Minister van OCW Jet Bussemaker de positie van muziekonderwijs op de basisschool wil versterken. Analoog aan deze ontwikkeling werken we in Limburg aan het masterplan muziekonderwijs Limburg DOOR! waarvan u inmiddels ongetwijfeld heeft gehoord.

Na diverse bijeenkomsten met het onderwijs- en culturele veld en een rondje gemeenten is er binnen het Huis voor de Kunsten een kernteam geformeerd dat klaarstaat om de 1ste fase van DOOR! masterplan muziekonderwijs uit te rollen.

Dat doen we door middel van onze eigen “Limburgse Vroege Vogels”. Met 15 muziekprojecten geïnitieerd vanuit het onderwijs en in samenwerking met het culturele veld (podia, muziekscholen, zzp-ers, muziekverenigingen) gaan we concreet aan de slag met muziek in de klas, waarbij deskundigheidsbevordering van de groepsleerkracht voorop staat .

Dhr. Ger Koopmans Gedeputeerde Cultuur en erfgoed zal deze bijeenkomst openen met de lancering van de website van DOOR!. Tevens zullen Jantien Westerveld (directeur Méér Muziek in de Klas) en Jan van den Eijnden (Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst) een korte presentatie geven tijdens deze bijeenkomst.Vervolgens worden alle projecten op een inspirerende wijze gepresenteerd waardoor ideeën opgedaan kunnen worden en deelnemers, partners en bestuurders van elkaars projecten kunnen leren. Aansluitend is er een borrel om uitgebreid met elkaar na te praten.


Terug naar overzicht

Nieuws

Geef je instrument DOOR! | 24 mei 2019

19 april 2019

Op vrijdag 24 mei 2019 vindt Geef je instrument DOOR! plaats bij Adams Muziekcentrale...

Lees verder


Doe mee aan Lang Leve de Muziek Wedstrijd

18 februari 2019

Vanaf nu kunnen basisschoolklassen zich weer inschrijven voor Lang Leve de Muziek...

Lees verder