Geef je instrument DOOR! | 24 mei 2019

Op vrijdag 24 mei 2019 vond Geef je instrument DOOR! plaats bij Adams Muziekcentrale in Ittervoort. Deze middag stond in het teken van alle ins & outs op het gebied van muziekonderwijs. Je kon meedoen aan één van onze interactieve sessies en anderen ontmoeten die actief bezig zijn met meer muziek in de klas. Daarna vond de aftrap plaats van de crowdfunding 'Geef je instrument DOOR!'.  


Programmaoverzicht 

14.00 - 14.30 uur | Inloop
14.30 uur | Start sessie Méér Muziek in de Klas, Eigenwijs Digitaal/Adams Kids 
15.45 uur | Pauze
16.20 uur | Muzikale afsluiting
17.00 uur | Einde

Programmasessies

Méér Muziek in de Klas Voor beleidsmakers, CMK-penvoerders, vertegenwoordigers van muziekscholen, bestuur van muziekbonden

Deze sessie wordt geleid door Méér Muziek in de klas, de landelijke organisatie die zich inzet voor muziekonderwijs. Hoe zorgen we ervoor dat vanaf 2020 muziekonderwijs muziekonderwijs verankerd is in het curriculum van de basisschool? Hoe ver zijn we in Limburg en waar kunnen er nog stappen worden gezet?

Muziekmethode Eigen-wijs Digitaal Voor leerkrachten, vakleerkrachten en Pabo-studenten, vertegenwoordigers van muziekverenigingen

Eigen-wijs is de digitale onderwijsmethoden voor het digibord met de grootste verzameling van kinderliedjes. Professionals van Eigen-wijs Digitaal geven tips en tricks over de toepassing van deze methode waarmee jij in de klas aan de slag kunt.

Boomwhackers & MORE (Adams kids) Voor leerkrachten, vakleerkrachten en Pabo-studenten, vertegenwoordigers van muziekverenigingen

De onderwijsmethodes 123 Zing en Eigen-wijs Digitaal maken gebruik van instrumentarium. Boomwhackers en hun sprekende kleuren zijn daarin een bekend fenomeen. Veel leerkrachten en vakleerkrachten kennen dit dus al, maar wat kun je nu nog meer? In deze sessie leer je hoe je kunt afwisselen en uitbreiden met andere (slag-)instrumenten en zo steeds een uitdaging behoudt.

Contact 
Heb je vragen over Geef je instrument DOOR!? Neem dan contact op met Hanneke Suilen-Hendriks, projectleider DOOR! via hsuilen@hklimburg.nl.

Geef je instrument DOOR! is bedoeld voor leerkrachten (basisonderwijs), vakleerkrachten (voortgezet onderwijs), Pabo-studenten, CMK- penvoerders, vertegenwoordigers van muziekscholen, adviseurs en beleidsmakers cultuur(-educatie), bestuur van muziekbonden en vertegenwoordigers van muziekverenigingen.

foto: Audreys Photography