Culturele veld

Muziek zit in het Limburgse DNA, hoort bij de Limburgse identiteit! Cultuur is, in al zijn facetten, het fundament van de Limburgse samenleving. De ongekende kracht van het bestaande netwerk van harmonieën, fanfares, tamboerkorpsen en koren maar ook de professionele culturele instanties van lokale kunstencentra, muziekscholen, Opera Zuid en de philharmonie zuidnederland geven Limburg een landelijke uitstraling van hoog niveau. Vergeet de stedelijke poppodia niet! Of de vele duizenden popmuzikanten en dj/producers die al dan niet verenigd dagelijks hun muzikale passie in praktijk brengen.

DOOR! stimuleert het primair onderwijs om gebruik te maken van al die rijkdom bijv. om inspiratie en deskundigheid van de groepsleerkracht te vergroten. Om de talenten van kinderen te kunnen verdiepen en in goede banen te leiden is het nodig om te weten wat er zich in lokale omgeving afspeelt. Door een goede verbinding tussen binnen – en buitenschoolse activiteiten versterken onderwijs en de culturele omgeving elkaar wederzijds. Dit belang neemt DOOR! als uitgangspunt voor alle activiteiten.

DOOR! stimuleert een duurzame samenwerking tussen primair- of voortgezet onderwijsscholen met muziekverenigingen in het kader van het muziekonderwijs o.a. met de 'Stimuleringsregeling samenwerking muziekvereniging met onderwijs schooljaar 2017-2018'. Klik hier voor meer informatie.